Početna strana

Kalendar obaveza - Avgust 2017.

Ponedeljak Utorak Sreda Cetvrtak Petak Subota Nedelja
   1  2  3  4  5  6
      *Zarada i doprinosi
*Obrazac M-4
  *Obrazac IOSI  
 7  8  9  10  11  12  13
      *PDV - poreski dužnik      
 14  15  16  17  18  19  20
  * Akciza
* Doprinosi za osnivača društva
* Komunalna taksa
* PDV - mesečni obveznik
* Porez i doprinosi - preduzetnici
* Porez na dobit
* Porez na imovinu
* Godišnji porez na dohodak građana
* Posebni tokovi otpada
         
 21  22  23  24  25  26  27
             
 28  29  30  31      
      *Akciza
*Zarada i doprinosi
     
             
             
Idi na početak strane