Početna strana

Avgust 2018.
Ponedeljak Utorak Sreda Cetvrtak Petak Subota Nedelja
     1  2  3  4  5
    Praznik rada Praznik rada      
 6  7  8  9  10  11  12
  *Obrazac IOSI     *PDV - poreski dužnik    
 13  14  15  16  17  18  19
    *Godišnji porez na dohodak
*Akciza
*Doprinosi za osnivače društva
*Komunalna taksa
*PDV - mesečni obveznik
*Porez i doprinosi - preduzetnici
*Porez na dobit
*Porez na imovinu
*Posebni tokovi otpada
       
 20  21  22  23  24  25  26
             
 27  28  29  30  31    
      *Akciza
*Zarada i doprinosi